Kindcentrum

Op onze school is er vanaf 4 september 2023 dagelijks voor- en/of naschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanwezig. Samen met Kinderopvang Breed en St. Kinderopvang Catent wordt er een doorgaande lijn gecreëerd van 0 t/m 12 jaar onder de naam: kindcentrum de Vlieger (registratienummer is 117506643).

Op kindcentrum de Vlieger willen wij zo kindgericht mogelijk werken. De BSO moet een fijne vrije tijdsvoorziening zijn voor kinderen. De methode: ‘Kiva’ staat ook buiten school centraal. Een veilig en fijn leefklimaat is de basis voor een fijne BSO-tijd. Deze pedagogisch aanpak zetten wij voor en na schooltijd door.

Interesse om bij ons te komen werken als Pedagogisch medewerker? 

Klik hier voor onze vacature.

Kinderen van kindcentrum de Vlieger kunnen aangemeld worden voor de buitenschoolse opvang. Dagelijks is er op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 18:30 uur mogelijkheid tot opvang. Het aanbod van de buitenschoolse opvang is divers. Zo bieden wij verschillende activiteiten. Er is een sport-, muziek-, en cultureel aanbod. Kinderen hebben op kindcentrum de Vlieger echt iets te kiezen. De middag start in de eigen stamgroep. Elk kind heeft een eigen mentor. Vervolgens zijn er twee momenten op de dag dat kinderen activiteiten kunnen kiezen. Tussen 15:00-15.45 uur en 16:00-16.45 uur. Uiteraard verschilt dit op een dag met een middag die start vanaf 12:30 uur. Vanaf 17:00/17:30 uur kunnen kinderen opgehaald worden.

Medewerkers buitenschoolse opvang kindcentrum de Vlieger

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers die zowel in de buitenschoolse opvang als in het onderwijs werken. Zo zorgen wij samen voor een optimale doorgaande lijn.

LRK-nummer

Vanaf 1 september 2023 is onze buitenschoolse opvang, onder registratienummer: 117506643, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Kinderopvang Breed is geregistreerd voor de dag- en peuteropvang. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed binnen het kindcentrum de Vlieger kijk op de website: www.kinderopvangbreed.nl.

Voor meer informatie klik op één van de onderstaande links of mail voor meer informatie naar: directie.vlieger@catent.nl

Beschikbare documenten